Oneerlijke werkzaamheden op academisch of professioneel gebied op Fiverr

Dit artikel is bedoeld om te verduidelijken wat wordt verstaan onder 'oneerlijke werkzaamheden op academisch gebied en op de werkplek' en je te begeleiden bij het omgaan met gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke diensten.

Overzicht

Zoals vermeld in Fiverrs Richtlijnen voor de community, verbiedt Fiverr ten strengste elke vorm van oneerlijkheid op academisch gebied of op de werkplek, inclusief het in opdracht geven van werk dat wordt gepresenteerd als de eigen inspanning van het individu. In zoverre staat Fiverr geen diensten toe die aanbieden taken uit te voeren – zoals huiswerk of sollicitatie-opdrachten – waarvan verwacht wordt dat ze zonder hulp van externe bronnen worden uitgevoerd.

Het verbieden van diensten met betrekking tot academische en werkplekoneerlijkheid, inclusief het voltooien van opdrachten of het verstrekken van valse academische of werkreferenties, is om verschillende redenen cruciaal voor Fiverr:

 • Handhaving van de integriteit van academische instellingen
  Het zorgt ervoor dat de waarde van onderwijs behouden blijft en bevordert een eerlijke omgeving waarin individuen worden beoordeeld op basis van hun oprechte inspanningen en capaciteiten.

 • Bescherming van de reputatie van academische instellingen
  Academische instellingen worden gewaardeerd om hun inzet voor kennis, onderzoek en leren. Het toestaan van diensten die academische oneerlijkheid bevorderen, kan de reputatie van deze instellingen aantasten en het vertrouwen van het publiek in de waarde van onderwijs verstoren.

 • Bevorderen van leren en de ontwikkeling van vaardigheden
  Opdrachten, examens en andere academische of werkgerelateerde taken zijn bedoeld om het leren en de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen. Het omzeilen van deze activiteiten via externe diensten ondermijnt onderwijs- en werkplekprocessen en belemmert de groei van essentiële vaardigheden en kennis.

 • Zorgen voor een eerlijke evaluatie
  Academische en werkplekbeoordelingen zijn bedoeld om het begrip en de beheersing van een onderwerp door een persoon te evalueren. Het gebruik van externe diensten om opdrachten of examens uit te voeren, geeft een verkeerd beeld van iemands capaciteiten en brengt de eerlijkheid van het evaluatieproces in gevaar.

 • Voorkomen van frauduleuze praktijken
  Het zorgt ervoor dat academische prestaties en kwalificaties op de werkplek nauwkeurig worden weergegeven, waardoor het vertrouwen en de geloofwaardigheid van onderwijs- en werkpleksystemen behouden blijven.

 • Persoonlijke verantwoordelijkheid aanmoedigen
  Het zelfstandig uitvoeren van opdrachten bevordert een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het moedigt individuen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun opleiding of baan en actief deel te nemen aan het leerproces.

We verwachten van onze gebruikers dat ze de erecode of het beleid van hun academische instelling of werkplek volgen bij het aanvragen van een academische of werkgerelateerde dienst.   

Kopers:

Doen 

 • Je kunt bijlessen bestellen bij een freelancer om je kennis over een specifiek onderwerp te vergroten.
 • Je kunt een voltooid document, zoals een projectpaper, essay of proefschrift, delen voor proeflezen door een freelancer.

Niet doen

 • Vraag geen diensten aan die zouden bijdragen aan of een opdracht zouden voltooien die naar verwachting zonder hulp zou worden voltooid, inclusief huiswerk, het voltooien van examens of tests, het schrijven van proefschriften, scripties, onderzoekspapers, onderzoeksvoorstellen, sollicitatieopdrachten of opdrachten over een academisch onderwerp.
 • Vraag freelancers niet om aanvragen voor academische instellingen uit te voeren, zoals het schrijven van aanvragen voor universiteiten of hogescholen of doelverklaringen. (Proeflezen of begeleiding bij het aanvraagproces is toegestaan.)

Freelancers:

Doen
Als een koper een dienst aanvraagt in verband met academische oneerlijkheid of huiswerk:

 • Informeer hen dat de gevraagde diensten ten strengste verboden zijn op Fiverr.
 • Bied een alternatief (als het binnen je bereik van diensten valt), zoals online bijlessen voor het specifieke onderwerp of proeflezen van voltooid werk.

Als je gedrag of content tegenkomt die in strijd is met dit beleid, kun je dit melden

 

Niet doen

 • Bied geen opdracht aan of ga ermee akkoord om een opdracht te leveren die naar verwachting zonder hulp zou moeten worden voltooid, inclusief huiswerk, het voltooien van examens of tests, het schrijven van proefschriften, scripties, onderzoekspapers, onderzoeksvoorstellen, sollicitatieopdrachten of opdrachten over een academisch onderwerp.
 • Bied geen diensten aan of ga ermee akkoord om een dienst te leveren om aanvragen voor academische instellingen uit te voeren, zoals het schrijven van aanvragen voor universiteiten of hogescholen of doelverklaringen. Proeflezen en begeleiding bij het aanvraagproces zijn echter wel toegestaan.

Elke schending van dit beleid kan leiden tot een accountwaarschuwing en mogelijke opschorting van je account. Lees meer informatie over Hoe we het beleid handhaven.

Was dit artikel nuttig?