Indiase kopersbelasting

Om nauwkeurige belastinginformatie te verzamelen, rapporteren en bezorgen aan de relevante Indiase belastingautoriteiten, moet Fiverr bepaalde gegevens verzamelen van in India gevestigde freelancers - evenals van Indiase kopers die bij Indiase freelancers kopen. 

Alle Indiase freelancers en kopers moeten deze gegevens rapporteren. Kopers die als Indiase kopers zijn geclassificeerd, hoeven echter geen belasting te betalen. Kopers zullen alleen te maken krijgen met de Indiase verkopersbelastingals ze bij een Indiase freelancer kopen

De belasting wordt berekend op basis van gegevens die door de freelancer en koper samen worden verstrekt, maar is alleen van toepassing op de freelancer. Betrokken kopers hoeven geen extra belasting te betalen - ze hoeven Fiverr alleen informatie te verstrekken vanwege de nieuwe belastingregels in India. 

Was dit artikel nuttig?