Revisies

Met Revisies hebben kopers de mogelijkheid om de levering van een freelancer te weigeren, en geven freelancers meer tijd om feedback van kopers en eventuele wijzigingen, op basis van het geleverde werk, door te voeren.

Een revisie is een optionele functie die freelancers hun kopers kunnen aanbieden.
Opmerking: wanneer freelancers revisies op hun dienst aanbieden, moeten ze bereid zijn om de verzoeken van de kopers te ondersteunen.
 

Wat betekent "afgewezen"?

Wanneer een koper revisies voor een bestelling aanvraagt, wordt de status van de bestelling bijgewerkt naar Geweigerd.
Het betekent dat de koper de levering heeft geweigerd (afgewezen) en dat de freelancer nu de levering moet bijwerken om de gevraagde wijzigingen door te voeren. 

Opmerking:
dit betekent niet dat de freelancer weigert te werken aan de gevraagde revisies.
 
Meer informatie vind je in Wat betekent mijn bestelstatus?
 

Tips om je revisies effectiever te maken

Tips voor kopers Tips voor freelancers
1. Communiceer de benodigde wijzigingen zo duidelijk mogelijk. 1. Communiceer duidelijk over het exacte aantal revisies dat je je kopers per dienst aanbiedt.
2. Om ervoor te zorgen dat de bestelstatus verandert, klik je op de Ja/Nee- knoppen om vervolgens de vragen te beantwoorden (ook als ze niet 100% van toepassing zijn op je verzoek).

Opmerking: als de bestelling op Bezorgd blijft staan, is je revisieverzoek niet correct geregistreerd. 

2. Als je dienst een revisie aanbiedt, respecteer het verzoek van de koper dan altijd.

Let op: je moet het exacte aantal revisies dat je aanbiedt zo duidelijk mogelijk communiceren.

3. Houd er rekening mee dat revisies binnen 3 dagen na de levering moeten worden aangevraagd anders wordt de bestelling automatisch gemarkeerd als voltooid.

3. Als je ervoor kiest om een onbeperkte hoeveelheid revisies aan te bieden is het jouw verantwoordelijkheid om de dienst bij te werken totdat de koper tevreden is.

 

Om beter te begrijpen hoe je revisies kunt aanbieden, ga je naar 'Reviseren kun je leren'

Was dit artikel nuttig?