Gepromote diensten: servicevoorwaarden

Welkom bij het programma voor Gepromote diensten.

 

De volgende servicevoorwaarden (de "voorwaarden") regelen je toegang tot en gebruik van het programma voor gepromote diensten ("gepromote diensten", het "programma" of de "dienst") door Fiverr International Ltd. en haar dochterondernemingen Fiverr Limited. (Lemesou 11, 2112 Nicosia, Cyprus) en Fiverr Inc. (38 Greene St. NY 10013, NY), voor zover van toepassing (gezamenlijk "Fiverr" of "wij").

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je Gepromote diensten gaat gebruiken. Door gebruik te maken van Gepromote diensten, accepteer je en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden, hierin opgenomen door middel van verwijzing. Als je niet akkoord wilt gaan met deze Voorwaarden, dien je de dienst niet te openen of gebruiken. Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene Servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") van Fiverr.com, die ook van toepassing zijn op Gepromote diensten. Termen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt, maar niet worden gedefinieerd, hebben de respectieve betekenissen die eraan worden gegeven in de Servicevoorwaarden.

 

Gepromote diensten. Met het programma Gepromote diensten kunnen gekwalificeerde freelancers hun bedrijf promoten door hun diensten zichtbaar te maken als advertenties op toplocaties in de marktplaats (de 'Advertenties'). Gepromote diensten gebruiken een zogenaamd eerste prijs-veilingmechanisme om de kosten en plaatsing van advertenties van deelnemende verkopers te bepalen. Bij Gepromote diensten betalen freelancers alleen kosten wanneer kopers op de advertenties van verkopers klikken. Gepromote diensten zijn beschikbaar voor gekwalificeerde freelancers die voldoen aan verschillende kwaliteitsnormen en die niet in strijd zijn met de Servicevoorwaarden en/of de Richtlijnen voor de community van Fiverr. 

 

Biedingen. Een bod is het hoogste bedrag dat de freelancer bereid is te betalen voor één klik op de advertentie van zijn/haar Gepromote dienst. Hogere biedingen kunnen de kansen van freelancers om veilingen te winnen vergroten, maar andere statistieken – zoals relevantie of kwaliteit (de waarschijnlijkheid van weergaven, verkoop etc.) – worden ook in aanmerking genomen voor het bepalen van de "advertentiepositie" van de dienst, die uiteindelijk de veilingwinnaar bepaalt.

 

Houd er rekening mee dat het hoogste bod niet noodzakelijkerwijs de veiling wint. Diensten van hoge kwaliteit kunnen veilingen winnen met lagere biedingen (met behoud van de hoogste advertentieposities). Het programma vormt in geen geval een garantie of verplichting van Fiverr om je diensten te promoten. Verder kunnen we niet beloven dat er op een advertentie zal worden geklikt, noch dat, als er op de advertentie wordt geklikt, de Gepromote dienst zal worden gekocht. Mocht je een veiling winnen, dan is de plaatsing van je Gepromote dienst, indien aanwezig, onderworpen aan de exclusieve keuze en goeddunken van Fiverr. Op biedingen zijn de vooraf door Fiverr vastgestelde minimumbedragen van toepassing.

 

Veiling. Gepromote diensten zijn gebaseerd op het proces van een eerste prijs-veiling. Dat betekent dat de dienst met de hoogste advertentieranking wint, maar dat de prijs die de freelancer voor elke klik moet betalen (kosten per klik) gebaseerd is op het bod voor de winnende advertentie. Dit wordt automatisch door Fiverr berekend. Klik hier voor meer informatie.

 

Advertentielocatie. Locaties van advertenties op de site zijn gebaseerd op verschillende factoren, waaronder het biedingsbedrag, de kwaliteit van de dienst, relevantie en anders, en zijn in ieder geval naar eigen goeddunken van Fiverr.

 

Dagelijkse limiet. De dagelijkse limiet is het maximale bedrag dat een freelancer bereid is om voor één dag te betalen om zijn of haar diensten te promoten. Freelancers moeten een dagelijkse limiet definiëren om gepromote diensten in te schakelen. Een dag, voor dit doel, wordt gedefinieerd als een kalenderdag in Coordinated Universal Time (UTC).

 

Houd er rekening mee dat er geen garantie is dat de volledige daglimiet op elke dag zal worden gebruikt. De dagelijkse limiet kan op elk moment door de freelancer worden bijgewerkt, met ingang van uiterlijk de volgende werkdag.

 

Betaalvoorwaarden. De kosten van gepromote diensten worden maandelijks in rekening gebracht, tijdens de eerste week van elke kalendermaand, op basis van het aantal klikken in de voorgaande maand. De vergoeding wordt standaard in rekening gebracht via de Fiverr tegoeden en/of het Fiverr-saldo van de freelancer (als er niet genoeg Fiverr tegoeden zijn). Als er echter niet voldoende geld op het Fiverr-saldo van de freelancer staat, wordt de resterende vergoeding in rekening gebracht via de betalingsmethode die door de freelancer in zijn/haar account is gedefinieerd, of in mindering gebracht op de toekomstige inkomsten van de freelancer als er geen betalingsmethode is gedefinieerd.

 

Aan freelancers kunnen indirecte belastingen in rekening worden gebracht (zoals omzetbelasting, btw of GST), afhankelijk van de woonplaats, locatie en eventuele toepasselijke wetgeving, naast de vergoeding die werd berekend tijdens het veilingproces. Let erop dat de dagelijkse limiet die wordt ingesteld door de freelancers exclusief alle belastingen is. 

 

Lees voor alle andere voorwaarden het gedeelte Aankopen in onze Servicevoorwaarden.

 

Garantiedisclaimer.

HET GEPROMOTE DIENSTEN PROGRAMMA WORDT VERSTREKT OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. NOCH FIVERR NOCH EEN PERSOON DIE MET FIVERR VERBONDEN IS, BIEDT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE GARANTIE DIE NIET UITGESLOTEN IS OF BEPERKT KAN WORDEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

 

Aansprakelijkheidsbeperking.

IN GEEN GEVAL ZAL FIVERR, ZIJN PARTNERS OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET JE GEBRUIK VAN DE SITE, OF HET ONVERMOGEN OM DEZE TE GEBRUIKEN, ENIGE WEBSITES DIE ERAAN GELINKT ZIJN, ENIGE CONTENT OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF ENIGE CURSUSSEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES ZIJN VERKREGEN, INCLUSIEF ALLE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN OF DIT NU WORDT VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIT TE VOORZIEN IS.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 

We behouden ons het recht voor om je account op te schorten als we activiteiten opmerken die we frauduleus of ongepast vinden.

 

Gebruikers die zijn geschorst voor Fiverr vanwege een schending van onze Servicevoorwaarden, hebben geen toegang meer tot het Programma.

 

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen. Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, zullen we een nieuwe kopie van de voorwaarden op deze pagina beschikbaar maken.

 

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat als je de dienst gebruikt na de datum waarop de voorwaarden zijn gewijzigd, wij je gebruik zullen beschouwen als aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden.

 

We behouden ons het recht om het programma op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

Was dit artikel nuttig?