Wat houdt mijn bestelstatus in?

Zodra een bestelling is geplaatst verandert de status telkens wanneer een andere actie wordt ondernomen door de koper en/of de freelancer. Via de Bestelpagina kun je de status van je bestelling controleren.

Voordat een bestelling is geleverd

Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor de bestelstatus voordat de freelancer een bestelling heeft geleverd: Incompleet of In verwerking (of In afwachting van specificaties).

Incompleet

Wanneer een bestelling is gemarkeerd als incompleet, moet de klant de gevraagde informatie geven zodat de freelancer de bestelling kan starten.
Als de freelancer echter voldoende informatie heeft om aan de slag te gaan, kan hij of zij ervoor kiezen om de specificaties over te slaan en de bestelling naar 'In verwerking' te verplaatsen .

De kant van de klant De kant van de freelancer

1. Klanten zien een groot oranje lint dat aangeeft dat je moet reageren op de instructies zodat je de bestelling kunt starten.

1. Freelancers zullen een optie zien om een notificatie naar de klant te sturen om hen eraan te herinneren om op de instructies te reageren.

 • Freelancers kunnen ook klikken op de optie Specificaties overslaan(indien nodig)

Actief

Wanneer een bestelling is gemarkeerd als In verwerking heeft de klant gehoor gegeven aan de instructies van de freelancer.
Van de freelancer wordt verwacht dat deze levert binnen de door de klant op de Bestelpagina gestelde termijn.

Als een bestelling is geplaatst, maar de vereiste informatie van de koper niet is ingediend, zie je dat de bestelling In afwachting van specificaties verkeert.

Opmerking: We moedigen kopers en freelancers aan om actief updates, vragen en relevante informatie met elkaar te communiceren. Dit kan ervoor zorgen dat de bestelling op tijd en zoals verwacht wordt geleverd.
De kant van de klant De kant van de freelancer
1. Klanten zien de verwachte leverdatum in de voortgangsbalk. 1. Freelancers zien ook de verwachte leverdatum en de mogelijkheid om de bestelling te leveren.

Nadat een bestelling is geleverd

Dit zijn vier verschillende statusmogelijkheden voor de bestelling nadat de freelancer een bestelling heeft geleverd: Geleverd, Afgewezen, In revisie, of Voltooid.

Geleverd

Wanneer een bestelling gemarkeerd is als Geleverd heeft de freelancer een leveringsbericht verzonden ter beoordeling van de klant.
Een klant kan de levering met een review accepteren, de reviewperiode verlengen of revisies voor de bestelling aanvragen

Opmerking: bestellingen worden drie dagen na levering van de bestelling gemarkeerd als 'Voltooid', zolang de klant geen revisies aanvraagt of de bestelling voltooit door een review toe te voegen. Dit staat bekend als automatische voltooiing.

Let op: annuleringen van voltooide bestellingen moeten gedaan worden via de klantenservice.


Het duurt 14 dagen voordat diensten automatisch als 'Voltooid' worden gemarkeerd.

De kant van de klant De kant van de freelancer

1. Klanten kunnen een review van de bestelling achterlaten via de groene review-knop.
Alle reviewberichten worden weergegeven in de dienst van de freelancer.

Opmerking: Het beoordelen van een bestelling is optioneel.

1. Zodra je klaar bent om je voltooide werk naar de klant te sturen kun je de bestelling leveren door op de knop "Nu leveren "te klikken.

Opmerking: de leverknop mag alleen worden gebruikt om voltooide bestanden of een bewijs van voltooid werk te verzenden.

2. Indien de levering onvolledig is, of wijzigingen nodig zijn, kun je de levering weigeren door revisies aan te vragen

  • Hierdoor wordt de bestelling gepauzeerd en krijgt de freelancer de tijd om een nieuwe levering uit te voeren
  • Je kunt ook verzoeken om verlenging van de reviewperiode (als je meer tijd nodig hebt om het geleverde werk van de freelancer te controleren). Hierdoor houdt de bestelling de status 'Geleverd', maar krijg je extra dagen om op de levering te reageren. De bestelling wordt na het bijgewerkte tijdsbestek automatisch voltooid als deze niet wordt afgewezen, opnieuw bijgewerkt of geaccepteerd.

2. Als de klant om revisies vraagt, kun je opnieuw leveren zodra de revisies zijn gemaakt.

3. Je kunt ook verzoeken om verlenging van de reviewperiode (als je meer tijd nodig hebt om het geleverde werk van de freelancer te controleren). Hierdoor houdt de bestelling de status 'Geleverd', maar krijg je extra dagen om op de levering te reageren. De bestelling wordt na het bijgewerkte tijdsbestek automatisch voltooid als deze niet wordt afgewezen, opnieuw bijgewerkt of geaccepteerd.

 

Afgekeurd

Wanneer een bestelling is gemarkeerd als Afgewezen heeft de klant de bestelling niet geaccepteerd.
Als dit gebeurt, heeft de freelancer de mogelijkheid om de klant de voltooide bestanden/het bewijs van werk opnieuw te sturen op basis van de feedback en specificaties van de klant.

De kant van de klant De kant van de freelancer
1. Als je niet tevreden bent met de levering en deze niet wilt accepteren, klik je op Nee.
De freelancer heeft dan de mogelijkheid om de bestelling of leverdatum te wijzigen.

Opmerking: wanneer de levertermijn moet worden aangepast, moet de nieuwe leverdatum worden berekend vanaf de oorspronkelijke leverdatum en niet de huidige datum.
1. Wanneer een klant je bestelling weigert heb je de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen (Extra's toevoegen, revisies aanvragen, etcetera) of de leverdatum te wijzigen.

De status verandert dan van Geweigerd in In verwerking wanneer ze je aanvraag goedkeuren.
2. Zodra een freelancer de bestelling opnieuw levert kan de klant de levering accepteren met een review of revisies aanvragen.

De status verandert dan van Afgewezen naar In verwerking.

2. Voer de door de klant gewenste bewerkingen en revisies uit > verzend de bestanden opnieuw met de Knop levering.

Opmerking: Zorg ervoor dat je de voltooide bestanden/het bewijs van het voltooide werk en alle gevraagde revisies die binnen de omvang van het werk vallen opnieuw naar de klant stuurt.

Bijvoorbeeld:
De freelancer wijzigt de bestelling, voegt Extra's toe of verlengt de leverdatum.

In revisie

Wanneer een bestelling In revisie is, vraagt de koper de freelancer of deze de levering aan wil passen aan de verzonden specificaties.
De freelancer wordt gevraagd om opnieuw te leveren en beide partijen worden aangemoedigd om op de bestelpagina te communiceren om eventuele problemen met de levering op te lossen. 

Opmerking: Hoewel de timer van de bestelling blijft tikken nadat de bestelling is gemarkeerd als 'Afgewezen', wordt de freelancer niet getimed bij het leveren van de revisies. De statistiek voor tijdige levering meet alleen de eerste levering van de bestelling. 
 
De kant van de klant De kant van de freelancer

1. Klanten zien op de voortgangsbalk een bericht om aan te geven dat er revisies zijn aangevraagd bij de freelancer.

 • De bestelling wordt gepauzeerd en het geld wordt door Fiverr vastgehouden totdat de bestelling is gemarkeerd als "Voltooid"
1. Freelancers zien een bericht dat ze opnieuw moeten leveren.

Let op: we moedigen freelancers aan om ervoor te zorgen dat de klant volledig wordt ontzorgd. Als je vragen hebt, vraag de klant dan om opheldering voordat de levering opnieuw wordt verzonden.
2. Als je freelancer niet reageert:
Je kunt een update van je bestelling aanvragen, je bestelling wijzigen of de bestelling annuleren bij het Oplossingscentrum voor klanten.
2. Freelancers hebben verschillende opties om de bestelling te voltooien en annuleringen te voorkomen, of om het Oplossingscentrum voor freelancers te gebruiken om de bestelling te annuleren.

Voltooid

De bestelling wordt gemarkeerd als Voltooid wanneer een freelancer een bestelling levert en een klant een review achterlaat.
Als een freelancer een bestelling levert en de klant drie dagen lang niets doet (bijvoorbeeld de bestelling niet accepteert of afwijst), wordt de bestelling na die drie dagen automatisch gemarkeerd als Voltooid .

Opmerking: De status van de bestelling kan niet worden teruggedraaid zodra een bestelling is gemarkeerd als 'Voltooid'. Klanten kunnen doorgaan om met de freelancer te communiceren via inbox-berichten (indien er verder gewerkt moet worden aan de bestelling). 

 
De kant van de klant De kant van de freelancer
1. Klanten zien een bericht in de voortgangsbalk om de bestelstatus te bevestigen. 1. Freelancers zien ook het bevestigingsbericht, evenals het bedrag aan verdiende inkomsten.
Opmerking: de bestelstatus verandert pas in "Voltooid" zodra de levering is geaccepteerd.
2. Zodra een bestelling is gemarkeerd als 'Voltooid' heeft een klant 14 dagen de tijd om een review achter te laten, terwijl voor de categorie 'Programmering en technologie' en bepaalde SEO-subcategorieën de tijd om een review achter te laten 30 dagen is.

Als extra gebaar van waardering heb je de mogelijkheid om je freelancer een fooi te geven gedurende de eerste 30 dagen na voltooiing van de bestelling.
2. Als je klant de bestelling al met een review heeft beoordeeld, kun je je ervaring met de klant beoordelen.
3. Zodra een bestelling is gemarkeerd als 'Voltooid' heeft een klant 14 dagen de tijd om een review achter te laten, terwijl voor de categorie 'Programmering en technologie' en bepaalde SEO-subcategorieën de tijd om een review achter te laten 30 dagen is.

De optie om je freelancer een fooi te geven, wordt na 30 dagen verwijderd.
Meer informatie over hoe je je freelancer een fooi geeft vind je in Hoe accepteer ik de levering van een freelancer?
3. Freelancers ontvangen de inkomsten na een vrijgaveperiode van 14 dagen nadat de bestelling is gemarkeerd als Voltooid.

Opmerking:
De wachttijd voor best beoordeelde freelancers is 7 dagen.
Problemen met een bestelling
Soms gaan dingen niet zoals gepland en ontstaan er onderweg problemen of geschillen.
Voor sommige speciale gevallen zijn er tijdens het bestelproces drie verschillende mogelijkheden met betrekking tot de bestelstatus: Geschil, Te laat of Zeer laat.
 

Geschil

Wanneer de status van een bestelling is gemarkeerd als Geschil, betekent dit dat het Oplossingscentrum is gebruikt om een van de volgende zaken aan te vragen:
 1. Er is een 'wederzijds annuleringsverzoek' verzonden door de klant of de freelancer
  Als de ontvangende partij na twee dagen niet op het verzoek reageert wordt de bestelling door de wederzijdse annulering automatisch geannuleerd.

 2. Een verzoek om de 'levertijd te verlengen'
  Deze optie kan alleen door freelancers worden ingediend.
  Opmerking: Het verzoek om de levertijd van de bestelling te verlengen wordt binnen vier dagen automatisch ingetrokken als de klant niet op het verzoek reageert.

 3. Er is een verzoek verzonden door de freelancer
  Om de leverdatum te verlengen.

 4. Er is een verzoek om een update verzonden door de klant
  Dit betekent dat de klant om updates vraagt over het werk dat door de freelancer is gedaan.
Zowel klanten als freelancers zien een van deze opties:
1. De gevraagde update op de voortgangsbalk met hoeveel dagen er nog over zijn voordat de bestelling wordt geannuleerd (onder wederzijdse annuleringen en updateverzoeken van klanten).

2. Het verzoek wordt ingetrokken (onder verlenging van de levertijd).
Beide partijen hebben de mogelijkheid om het geschil te accepteren of af te wijzen.
Als het wordt afgewezen, zal op de bestelpagina de vorige bestelstatus worden weergegeven.  

Laat en erg laat 

Laat

Wanneer een bestelling als te laat is gemarkeerd heeft de freelancer de verwachte levertijd gemist.

Opmerking: Zodra een bestelling als 'te laat' is gemarkeerd, kan de status niet worden gewijzigd in de statistieken over tijdige levering van de freelancer. Door een uitstel van de levering aan te vragen wordt de status als te laat niet verwijderd. 
 
De kant van de klant De kant van de freelancer

1. Klanten hebben het recht hun bestelling te annuleren als er geen verdere reactie van de freelancer komt. 

Meer informatie over het oplossen van problemen lees je in Handige tips om annuleringen te voorkomen.
2. Als een freelancer snel levert nadat de bestelling als 'te laat' is gemarkeerd, krijgt de klant de kans om revisies aan te vragen of de bestelling te voltooien en zijn ervaring dienovereenkomstig te beoordelen.

2. We moedigen freelancers aan om ervoor te zorgen dat alle zorgen van de klant worden weggenomen, en als er vragen zijn, vraag je klant dan om opheldering voordat de levering opnieuw wordt verzonden.  
 

Erg laat

Wanneer de status van een bestelling is gemarkeerd als Zeer laat, betekent dit dat er 24 uur zijn verstreken sinds de bestelling is gemarkeerd als "Te laat".

Vergelijkbaar met wat we hierboven hebben uitgelegd kan de koper nu de bestelling op de bestelpagina annuleren met behulp van het Oplossingscentrum. Het is echter geen wederzijds annuleringsverzoek. Veel te late bestellingen die worden geannuleerd worden onmiddellijk geannuleerd.

Was dit artikel nuttig?