Hoe we beleid handhaven

In onze Richtlijnen voor de community en Servicevoorwaarden staat wat wel en niet is toegestaan op Fiverr. Dit beleid is opgesteld om een veilige, respectvolle en betrouwbare omgeving voor iedereen te garanderen. 

Hoewel we het platform actief monitoren door middel van geautomatiseerde en menselijke beoordeling, of met een combinatie van technologie en menselijke moderatie, raden we, afhankelijk van het individuele geval, onze community ten zeerste aan om onze rapportagetools te gebruiken als ze content of gedrag tegenkomen dat in strijd is met ons beleid. Accounts worden op de hoogte gebracht van de reden voor de verwijdering, samen met informatie over de bezwaarprocedure

Wat gebeurt er als een gebruiker het Fiverr-beleid schendt?

Afhankelijk van de ernst of herhaling van de schending van ons beleid, kunnen de ondernomen acties variëren van het verwijderen van content tot een waarschuwing of permanente opschorting van het account.

 

Accountwaarschuwingen

Een gebruiker kan een waarschuwing krijgen voor het schenden van het beleid van Fiverr of voor gemeld wangedrag. De waarschuwing wordt verzonden naar het e-mailadres dat aan het account is gekoppeld. Waarschuwingen informeren gebruikers over ons beleid in een poging om mogelijke toekomstige schendingen te verminderen. Ze vervallen na 90 dagen.

 • Waarschuwingen beperken de accountactiviteit niet, maar ze kunnen wel van invloed zijn op de status van een freelancer in het niveausysteem. Lees meer over je niveau in het artikel het nieuwe niveausysteem van Fiverr. 
 • Het hebben van meer dan één waarschuwing kan leiden tot permanente opschorting van het account.
Wat gebeurt er als een account een waarschuwing ontvangt?

Eerste waarschuwing  (voor maximaal twee verschillende overtredingen) 

 • De accounteigenaar wordt op de hoogte gebracht van de specifieke overtreding en wordt herinnerd aan het beleid van Fiverr. Freelancer-accounts worden in de wacht gezet.

Een tweede waarschuwing voor dezelfde overtreding of drie waarschuwingen voor verschillende overtredingen 

 • Het account dat de schendingen begaat, wordt opgeschort.

 

Opschorting van account

Een account kan permanent worden opgeschort om een van de volgende redenen:

 • Twee waarschuwingen voor dezelfde schending.
 • Drie waarschuwingen voor drie verschillende schendingen.
 • Een ernstige schending van het Fiverr-beleid (illegale activiteiten, haatzaaiende uitlatingen, discriminatie, ongepaste diensten of activiteiten voor volwassenen of anderszins, enzovoort)
Wat gebeurt er als een account wordt opgeschort?

Accounts worden opgeschort wanneer er sprake is van een ernstige schending van het Fiverr-beleid, misbruik van ons rapportagemechanisme of wanneer een account meerdere waarschuwingen ontvangt (twee waarschuwingen voor dezelfde schending of drie waarschuwingen voor verschillende schendingen). 

Accounteigenaren kunnen niet inloggen op het opgeschorte account.

Freelancers 

 • Als er geld beschikbaar is op de rekening, moet de freelancer 90 dagen wachten om het geld op te nemen. 
 • Als er openstaande bestellingen zijn, krijgt de freelancer beperkte toegang om die bestellingen te kunnen voltooien. 

Kopers 

 • Als het account een Fiverr-saldo heeft met beschikbaar saldo, vindt er onmiddellijk een terugbetaling plaats.

Wat als ik het niet eens ben met een beslissing?

Of je nu een melding hebt ingediend of de rekeninghouder bent, je hebt het recht om in beroep te gaan tegen een beslissing. Bezwaar kan worden gemaakt in de vorm van een klacht bij de klantenservice, en moet binnen 6 maanden na ontvangst van de melding te worden ingediend.  

Als je bezwaar succesvol is:
Voor accounteigenaren:

 • Verwijderde content wordt hersteld en alle relevante waarschuwingen worden uit je account verwijderd.
 • Een opgeschort account wordt hersteld.

Voor degenen die een melding hebben ingediend:

 • Elke wijziging van de oorspronkelijke beslissing zal aan jou en de rekeninghouder worden meegedeeld.

Als je bezwaar niet succesvol is:
De oorspronkelijke beslissing wordt definitief en er kan niet opnieuw beroep worden aangetekend bij Fiverr.

Onze inzet voor de Fiverr community

Bij het evalueren van mogelijk schadelijke content of activiteiten zetten we ons in voor consistentie en transparantie. Daarom zullen we doorgaan om de Fiverr community op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in onze processen voor het afdwingen van ons beleid.

Was dit artikel nuttig?